ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-09-30  |  118 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

3 คุณค่าแบบ LIVING COMMUNITY เติมเต็มทุกความสุขที่ PTT Station

เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน สถานีบริการ PTT Station ทุกสถานี กำลังก้าวสู่การเป็นสถานีแบบ Living Community ภายใต้ 3 คุณค่าหลัก ดังนี้