ปตท. จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-08-20  |  349 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. - จีซี - จีซีเอ็มอี พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย
พัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง สู่เชิงพาณิชย์ ต่อยอดธุรกิจใหม่

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) และ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (จีซีเอ็มอี) ลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีการผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่องการไหลขนาดไมโครสเกล (Microchannel Heat Exchanger) ซึ่งสามารถถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปมากถึงร้อยละ 33 อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและความปลอดภัยสูง แต่มีขนาดเล็กกว่าเดิมร้อยละ 70 - 90 ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ โดยนวัตกรรมนี้เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่าง ปตท. และ จีซี และจีซีเอ็มอีจะเป็นผู้ต่อยอดการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ผลักดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินธุรกิจ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน