ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-09-30  |  313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราช กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าหินกองพร้อมก่อสร้าง
หลังจัดหาบริษัทออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง พร้อมผู้ให้บริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่สำเร็จ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และดำเนินการจัดหาบริษัทผู้ออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการ รวมทั้งบริษัท ผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่แล้ว สำหรับงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และใช้เวลาประมาณ 43 เดือนจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ในเดือนมีนาคม 2567 และชุดที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 2568

“สำหรับบริษัทผู้ออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองทั้ง 3 ราย ล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะสามารถเดินหน้าอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ นอกจากนี้โครงการยังได้จัดทำสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าสามารถดำรงความพร้อมจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และรักษาประสิทธิภาพการเดินเครื่องได้อย่างดี ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้เน้นย้ำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน การควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในช่วงการก่อสร้างโครงการอย่างเต็มที่และดีที่สุด” นายกิจจา กล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พัฒนาและดำเนินการโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด