พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-10-01  |  641 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

EA รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน” ปี 2563

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลชมเชย องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ให้กับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่ง นางพรทิพย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของแต่ละองค์กรต่อไป จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ