กระทรวงพลังงาน

Last updated: 2020-10-02  |  235 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงพลังงาน

รมว.พลังงานปรับโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่
ไม่มี Quick win เป็นโครงการนำร่องแทน 100-150 เมกะวัตต์นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ โดยจะยกเลิกโครงการ Quick win เพราะเป็นโครงการที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้เกิดการสร้างงานใหม่ แต่ะจะทำเป็นโครงการโรงไฟฟ้าใหม่นำร่อง 100-150 เมกะวัตต์แทน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เพราะต้องการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานใหม่ เช่น หญ้าเนเปียร์ กระถินณรงค์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยจะต้องไปดูว่ามีพื้นที่ใด ปลูกพืชได้มากเพราะต้องใช้พื้นที่มาก โดยจะเร่งสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการนำร่อง 100-150 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายเดิมที่จะเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน หากมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมโครงการใหม่ได้ แต่จะต้องปรับให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่