พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-10-12  |  169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC ตอกย้ำแนวทาง Circular Economy
GC ตอกย้ำแนวทาง Circular Economy ทำการ Recycle พลาสติกตั้งแต่ต้นทาง สร้างกระบวนการแยกขยะ ใช้ช้ำ และ Upcycling Product เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า พร้อมออกโลโก้ GC Compostable รองรับการย่อยสลายภายใน 2 ปี