พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-10-14  |  158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC กับ DNA เรื่องความยั่งยืนGC สร้าง DNA ให้คนในองค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในองค์กร เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับคนภายนอก