โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-18  |  1889 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โกลบอลกรีนเคมิคอล รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award

นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วน หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 จากนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ