เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-30  |  2883 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรับโล่เกียรติคุณ
ในฐานะองค์กรดีเด่นด้านพลังงานและการพัฒนาสังคม
จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่นด้านพลังงานและการพัฒนาสังคม ให้แก่ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นางกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และครบรอบ 55 ปีของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พิธีมอบจัดขึ้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณดังกล่าวด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทด้านการจัดหาพลังงานคุณภาพและการพัฒนาสังคมของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีแบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม