กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Last updated: 2020-12-03  |  3155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

มูบาดาลา ปิโตรเลียมถือครองแหล่งผลิตปิโตรเลียมมโนราห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และผู้แทนจากบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม และบริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. ร่วมเซ็นสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม เพื่อโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 แหล่งผลิตปิโตรเลียมมโนราห์ ซึ่ง Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 10 ให้แก่บริษัท MP G1 (Thailand) Limited บริษัทในเครือบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งผลให้สัดส่วนเปลี่ยนเป็นบริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Limited ถือร้อยละ 30 และบริษัท MP G1 (Thailand) Limited ถือร้อยละ 70 พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินงาน