โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-15  |  17368 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GGC คว้า “รางวัลหุ้นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน มุ่งมั่นสู่องค์กรต้นแบบด้านความความยั่งยืน

นางอุระมณี พุทธทอง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับโล่เกียรติคุณ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI)จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปีk2563 จากการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ในงานประกาศผลรางวัล “SETkAwardk2020” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

GGC เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท