ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-16  |  43240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ราช กรุ๊ป” รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม
ในงาน SET Awards 2020 และหุ้นยั่งยืน 6 ปีต่อเนื่อง

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วม 3 ระบบ ได้แก่ เครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นและใช้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนเรชั่นในประเทศไทย ซึ่งคิดค้นขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพทั้งในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุด ส่งผลให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและปริมาณมลสารจากการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยการนี้ นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2020 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ทั้ง 2 รางวัลเกียรติยศสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และเป็นความภาคภูมิใจที่จะเดินหน้าคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมองค์กรเพื่อรองรับและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี