สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Last updated: 2020-12-25  |  23618 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สุเอซ เปิดโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในเอเชีย