ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-01-27  |  105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ไทยออยล์สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

คุณรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประสิทธิภาพการผลิต บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ชุดคลุมป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ