เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-01-27  |  103 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทั้งที่กรุงเทพฯ และ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ช่วยกันลดขยะพลาสติก โดยคัดแยกขยะพลาสติกแข็งและยืด มาให้ที่จุดรับขยะพลาสติกตามที่กำหนด โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานและผู้บริหารเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ราตรีมณี ภาษีผล กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดสายการเงินและบัญชี พร้อมด้วย คุณ จุฑารัตน์ วารีชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน นำทีมคณะทำงานส่งมอบพลาสติกแข็งจำนวน 450 กิโลกรัม และ พลาสติกยืดจำนวน 30 กิโลกรัม ให้แก่ คุณ รัมภ์รดา นินนาท รองผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ณ สำนักงานใหญ่เอสโซ่

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการ work from home มากขึ้น ทำให้การใช้บริการเดลิเวอรี่หรือซื้อกลับไปทานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งบางร้านอาหารปฏิเสธที่จะรับภาชนะใช้ซ้ำที่ลูกค้านำมาเองจากบ้าน เนื่องจากห่วงเรื่องสุขอนามัยและการแพร่ขยายของเชื้อไวรัสโคโรนา สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ทางบริษัทฯ