ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-01  |  403 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ในยุคที่วิถีชีวิตของผู้คนมีความผูกพันและใช้บริการปั๊มน้ำมันมากกว่าแหล่งเติมพลังงานเชื้อเพลิง “PTT Station” สถานีบริการน้ำมันซึ่งเติบโตเคียงข้างคนไทยมากว่า 30 ปี และครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ต่อเนื่อง 25 ปี ภายใต้การบริหารของ OR ได้ออกแบบโมเดลทางธุรกิจด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนด้วยคอนเซ็ปต์ Living Community