ปตท. จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-10  |  119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.กิตติพงษ์ ลาออกจากบอร์ด ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่า ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป