โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-10  |  94 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

GPSC สนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19
มอบชุดกาวน์ 15,000 ชุด ให้กรุงเทพมหานคร

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบชุดกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (CPE Gown) จำนวน 15,000 ชุด รวมมูลค่า 225,000 บาท ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร