เสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-08-02  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า Leo1 ในญี่ปุ่น COD แล้ว

นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและและการเงิน บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า โครงการลีโอ 1 (Leo1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค ในสัดส่วน 100% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564 (Commercial Operation Date) ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินดิน (Solar Farm) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 20 เมกะวัตต์ โดยโครงการนี้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-In Tariff เท่ากับ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง