สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562

Last updated: 2020-04-26  |  751 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562 การใช้พลังงานขั้นต้นเติบโต 0.7% ตาม GDP ที่ขยายตัว โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ทั้งการใช้น้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน