สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562

Last updated: Apr 26, 2020  |  514 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY IN BRIEF

สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สรุปสถานการณ์พลังงานปี 2562 การใช้พลังงานขั้นต้นเติบโต 0.7% ตาม GDP ที่ขยายตัว โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ทั้งการใช้น้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน