ENERGY  TIME  ONLINE

GPSC ดัน CHPP บริษัทในเครือ ผนึก ม.เทคโนโลยีสุรนารี รุกโครงการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา-โซลาร์ลอยน้ำ ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือ AREA 2020 ประเภท Responsible Business Leadership จาก Enterprise Asia

ปตท. เชิญชวนพนักงานจำนวนกว่า 3,800 คน ใช้วันลาพักร้อน ออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้างคืน ซึ่งบริษัทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าเดินทางและค่าห้องพักตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

ยืนยันโครงการสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ รองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้ถึง 500 เมกะวัตต์ เพื่อส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เผยผลสำเร็จ 6 ขั้น หลังให้บริการพลังงานไฟฟ้ามั่นคง-ปลอดภัย เต็มสูบ ตลอด 60 ปี ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม

รองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ มอบ กฟผ. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงประเทศ เพื่อนบ้าน รุกโอกาสสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กระทรวงพลังงาน จะพิจารณาแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ โดยจะคำนึงถึงการนำไปสู่การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนของประเทศ

กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. ภายใต้แนวคิด “EGAT’s E-mobility”