ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ซึ่งตลาดได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

“แผนพลังงานชาติ” ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

กฟผ. ตั้งเป้าสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ดึงกลยุทธ์ “Triple S” หนุนประเทศลดภาวะโลกรวน พร้อมจับมือพันธมิตรเดินหน้าโครงการปลูกป่าล้านไร่ เพื่อร่วมสร้างอนาคตปลอดคาร์บอนให้กับคนไทย

GC เปิดเผยว่า ในปี 64-93 บริษัทเตรียมงบลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจประมาณ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการลงทุนต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

CKPower ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากและมียอดจองเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนที่ทางบริษัทฯ เสนอขาย

โดยระบบการให้บริการด้าน HR ใหม่ล่าสุดที่ทำงานอยู่บนคลาวด์อัจฉริยะนี้ จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงและติดต่อประสานงานกับแผนก HR บนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง LINE และ WeChat ได้

ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564

กบง. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยยังคงตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วน

TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ไม่เกิน 5 ล้านหน่วย วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุหุ้นกุ้ 4 ปี 3 เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องในงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564” ให้กับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทผลิตก๊าซหินดินดานจากแหล่งก๊าซแห่งนี้ได้ 4 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นการผลิตก๊าซหินดินดานที่สร้างสถิติใหม่ของจีน

สถานีบริการน้ำมันที่ก่อสร้างโดย China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ในเจียเจ๋อ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกของจีนที่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน