E N E R G Y   N E W S

SPRC เผยผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินไตรมาสที่ 2/2563 ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,138 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,273 ล้านบาท)

ราช กรุ๊ป เดินหน้าลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 780 เมกะวัตต์ในปีนี้ โดยในครึ่งปีแรกบริษัทฯ สามารถลงทุนขยายกำลังผลิตทั้งโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 4 โครงการ และส่วนขยายของโรงไฟฟ้าเดิมอีก 1 โครงการ

BGRIM เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 ยังเติบโตแข็งแกร่ง แม้มีสถานการณ์เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,682 ล้านบาท

บ้านปู เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2563 บ้านปู และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 1,151 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,554.39 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 620 ล้านบาท ลดลง 44% YoY และกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Income) ซึ่งเป็นดัชนีหลักในการสะท้อนผลการดำเนินการหลักจำนวน 177 ล้านบาทปรับตัวลดลง 74% YoY

GULF เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 ว่า มีรายได้จากการขายและให้บริการ 7,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 7,144 ล้านบาท

BPP เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 2,829 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานรวม 2,222 ล้านบาท

กฟผ. ร่วมจัดงานประกาศผลการตัดสินคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ “New Normal วิถีใหม่ โอกาสใหม่” เพื่อมอบรางวัลการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 30 รางวัล รวมมูลค่า 220,000 บาท

ผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทบางจากฯ ในครึ่งปีแรก 2563 มีรายได้รวม 69,665 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 1,415 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 6,571 ล้านบาท

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสภายใต้วิกฤติจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งต้นทุนในการซื้อน้ำมันดิบ (Crude Premium) ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2563 ของ IRPC ปรับตัวดีขึ้น”

บ้านปูฯ ร่วมผลิตหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต แจกฮีโร่ผู้บริจาคกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายแผนการลงทุนทั้งธุรกิจถ่านหิน และ ธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเจาะตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน ปตท. ไตรมาส 2 ปรับเพิ่มขึ้น จากนโยบาย 4R’s มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพองค์กร จัดหาพลังงานต่อเนื่อง พร้อมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

“SPCG” เปิดเผยผลประกอบการงวด 6 เดือนหรือครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 1,584.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ 1/2563 ที่ร้อยละ 20.5 และ 4.3 ตามลำดับ

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นลดลง 10.1% จากการใช้น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

กฟผ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้

กกพ. ร่วมคนไทยทั้งประเทศ ส่งความสุข ความห่วงใย ให้ พี่ น้อง ชาวไทยมุสลิมสามจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโซล่าร์เซลล์ให้ 13 กุโบร์ ในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส