บทความทั้งหมด

GPSC จัดแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 รอบไฟนอลซีซั่น 3 ในรูปแบบออนไลน์ ปลื้ม 5 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ ชูผลงานชนะเลิศ กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา

โรงไฟฟ้าดังกล่าว มีกําลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ คิดเป็นกําลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 72.8 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี IGCC

GULF ระบุว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 2% จาd บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (CPBE) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

“บีซีพีจี” ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก “ทริส เรทติ้ง” ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

กฟผ. จับมือ จุฬาฯ ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทย ผ่านโครงการ Sensor for All เตรียมติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่สำนักงาน กฟผ. และชุมชนโดยรอบ จำนวน 55 จุด ภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ และตั้งเป้าติดตั้งให้ครบ 200 จุด ทั่วประเทศ

กฟผ. ขอเคียงข้างคนไทยสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่มงบอีก 50 ล้านบาท เพื่อผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ - เครื่องใช้จำเป็น โดยเฉพาะตู้ตรวจโควิด จัดส่งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยช่วยเหลือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 63 เกือบ 200 ล้านบาท

BLCP ได้นำผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการของ วว. ไปขยายผลและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเมทานอลจากต่างประเทศ และตอบโจทย์ BCG Model ในแง่ของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนผิวน้ำ” (Solar Floating Project) ในโรงไฟฟ้าราชบุรี ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรในมิติสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ นอกเหนือจากมิติเศรษฐกิจด้วย

“SPCG” เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีรายได้รวม จำนวน 4,920.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,062.4 ล้านบาท

ข้อมูลรายงานดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะได้นำระยะเวลาการลงพื้นที่ตรวจโครงการ ซึ่งไม่พร้อมกันแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน กล่าวคือตอนที่ ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงไปตรวจนั้น เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีหลายแห่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ