บทความทั้งหมด

บริษัทเอกชน จำนวน 2 ราย ยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่รวม 78.90 ตารางกิโลเมตร คาดเพิ่มกำลังการผลิตปิโตรเลียม

ปตท.สผ. ยังมีโครงการลงทุนในประเทศบราซิล ที่เข้าลงทุนเมื่อปี 2557 ที่อยู่ระหว่างการสำรวจ คือ โครงการบราซิล BM-ES-23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย

BPP แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ กับบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ

SSP เปิดเผยว่า โครงการลีโอ 1 (Leo1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค ในสัดส่วน 100% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 4 ภูมิภาค จัดประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ

GULF จัดทำกล่อง “GULF CARE” (กัลฟ์แคร์) บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งไม่แสดงอาการรุนแรง สามารถแยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) แยกรักษาตัวในชุมชน

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนใน สปป. ลาว ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. (BCIL) สัดส่วน 9.91% คิดเป็นเงิน 190 ล้านบาท

กัลฟ์ ได้หุ้น INTUCH 28.85% แล้ว แบ่งเป็น หุ้นสามัญที่ถืออยู่เดิมของ GULF จำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% หุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย จำนวน 318,154,616 คดเป็นสัดส่วน 9.92% รวมเป็นทั้งสิ้น 925,032,930 หุ้น

พีทีที สเตชั่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งเบาภาระความยากลำบากของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยแคมเปญ “ช่วยกันเติมเต็มใจ ไปต่อด้วยกัน”

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้สานต่อพันธกิจ “We Promise” ย้ำภาพลักษณ์เพื่อนแท้ด้านพลังงาน ที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานถึง 42 ปี เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19