การคาดการณ์ทิศทางพลังงานไทยในปีนี้จาก สนพ.

Last updated: Apr 26, 2020  |  381 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY IN BRIEF

การคาดการณ์ทิศทางพลังงานไทยในปีนี้จาก สนพ.

ทิศทางพลังงานไทยในปีนี้ จะมีแนวโน้มอย่างไร ไปดูการคาดการณ์จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กันได้เลย