“โออาร์” มีมาตรการช่วยดูแลคนไทยอย่างไร? ในสถานการณ์ COVID-19

Last updated: Apr 24, 2020  |  191 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY IN BRIEF

“โออาร์” มีมาตรการช่วยดูแลคนไทยอย่างไร? ในสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "COVID-19" ปั๊มน้ำมันปลอดภัยแค่ไหน? และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” มีมาตรการช่วยดูแลคนไทยอย่างไร? ไปดูกัน