โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

Last updated: Jun 10, 2020  |  329 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY IN BRIEF

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

“โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เข้าไปสนับสนุนการพลิกฟื้นประชากรปูในทะเลสงขลา ล่าสุดได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติอีกครั้งครับ โดยชนะเลิศในประเภท 3G Best Social Empowerment Award 2020 จากการมอบรางวัล Global Good Governance (3G) Award 2020 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ นอกจากจะช่วยสร้างสมดุลให้กับทรัพยากรทางทะเลแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านในเครือข่ายไปพร้อม ๆ กันด้วย จากปีแรกในปี 2558 ที่เริ่มโครงการจนวันนี้ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” มีความก้าวหน้าและมีเป้าหมายเพื่อชุมชนอย่างไร ติดตามกันได้เลยครับ

https://www.facebook.com/pttepplc/posts/3226753024044245