HIGHLIGHT

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ซึ่งตลาดได้รับแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

“แผนพลังงานชาติ” ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

ปตท.สผ. ขอเวลา 1 ปี ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานใหม่ หาธุรกิจที่น่าสนใจเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี เดินหน้าสู่การเป็นบริษัท Low Carbon มองว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังเป็นพื้นฐานการสร้างไฟฟ้าที่สะอาด

Dow ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ขั้นสูงต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความยั่งยืนและล้ำหน้า ซึ่งช่วยให้ Dow สามารถปรับปรุงประสบการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ปตท.สผ. ยังมีโครงการลงทุนในประเทศบราซิล ที่เข้าลงทุนเมื่อปี 2557 ที่อยู่ระหว่างการสำรวจ คือ โครงการบราซิล BM-ES-23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

พลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่จากการระบาดของโควิด-19 และวิกฤติโลกร้อนที่ยังรุนแรงขึ้น ทำให้โลก และความเป็นอยู่ของผู้คนเกิด

ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงตลอดเวลา ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก