NEWS 2018

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2563 คาดว่าปริมาณการขายน้ำมันทั้งปีจะลดลงไม่เกิน 10% จากปี 2562