การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last updated: 2 เม.ย 2567  |  1473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สคช. - มจธ. - กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สู่การยอมรับในระดับสากล

สคช. ร่วมกับ มจธ. และ กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ทำการแทนรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตร และบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เปิดเผยว่า กฟผ. มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและให้การประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ กฟผ. โดยได้รับอนุมัติจาก สคช. เปิดศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. ในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลฯ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยระยะเริ่มแรกมีสาขางานที่สามารถให้การรับรองได้ จำนวน 3 สาขางาน 33 อาชีพ 59 ระดับคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และระบบส่งพลังงานไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการรับรองไปแล้วมากกว่า 1,000 คน ซึ่งในปี 2567 นี้ กฟผ. ได้ยื่นขยายและเตรียมเปิดรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน ได้แก่ สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (จำนวน 3 อาชีพ 4 ระดับคุณวุฒิ) และสาขาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (จำนวน 2 อาชีพ 2 ระดับคุณวุฒิ) รวมการให้บริการรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนทั้งสิ้น 5 สาขางาน 38 อาชีพ 65 ระดับคุณวุฒิ

งานนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่าน และขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับกำลังคนของประเทศเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการและนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นเครื่องหมายการันตีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน กฟผ. มี 5 ศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ ได้แก่ 1) ศูนย์บางกรวย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี 2) ศูนย์ไทรน้อย สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี 3) ศูนย์บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 4) ศูนย์แม่เมาะ จ.ลำปาง และ 5) ศูนย์ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pcc.egat.co.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้