เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

Last updated: 21 มิ.ย. 2567  |  1920 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เชฟรอน เปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาพลังคนในโลกยุค AI
ในงาน 4th Integrated STEM Leadership Summit in Asia

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาสะเต็ม สู่ตลาดแรงงานโลกในอนาคต ในงาน 4th Integrated STEM Leadership Summit in Asia ภายใต้หัวข้อ “Navigating the AI Revolution: Equipping Asia’s Workforce and Learners for the Future” จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับภาคีภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อสานความร่วมมือระหว่างนักการศึกษา นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำในภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่มีต่อตลาดแรงงาน และกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก AI ผนวกเข้ากับการศึกษาและการพัฒนาแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นางสาวพอพิชญ์ พงษ์พานิช รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะตัวแทนบริษัทพลังงานชั้นนำ ได้แชร์กลยุทธ์ในการนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อตอบโจทย์การจัดหาพลังงาน ที่สะอาดขึ้น ปลอดภัย และเชื่อถือได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้นำของหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งด้านพลังงาน เทคโนโลยีทางการแพทย์ ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงมีตัวแทนภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

งาน 4th Integrated STEM Leadership Summit in Asia ประกอบไปด้วยเวทีเสวนาในประเด็นการขับเคลื่อนการศึกษาสาขาสะเต็มในยุค AI เพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งนางสาวพอพิชญ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นบนเวที Future STEM Careers พร้อมพูดถึงการเปลี่ยนผ่านในยุค AI ที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท ไซเบอร์ดายน์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิ Pilipinas Shell และ Ateneo School of Government (ASoG)

“เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานที่ไม่เคยหยุดยั้งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ มีราคาที่เหมาะสม และสะอาดขึ้น โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในภาคพลังงานเอง เรามองเห็นการเปลี่ยนผ่านอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือ Energy Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เนื่องจากความต้องการทางพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจที่เติบโต การมีพลังงานจากแหล่งที่หลากหลายจึงมีความจำเป็น ทั้งพลังงานจากฟอสซิล หรือ Traditional Energy และพลังงานในรูปแบบใหม่ที่มีความสะอาดมากขึ้น ธุรกิจพลังงานจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและปรับเปลี่ยน พนักงานอย่างวิศวกรนอกจากมีองค์ความรู้เดิม ยังต้องเรียนรู้ถึงแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้การจัดหาพลังงานมีความสะอาดมากขึ้น ส่วนที่สองคือ การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี องค์กรจะต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจ และกล้าที่จะท้าทายในสิ่งที่เดิม โดยให้เริ่มต้นด้วยการมองถึงปัญหาทางธุรกิจที่เราต้องการแก้ไข แล้วจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่เชฟรอน เรามองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานอยู่เสมอ โดยได้นำความสามารถของ AI Data Science, และ Machine Learning มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทำงานมาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ และนำร่องใช้ Generative AI สำหรับงานที่มีความซับซ้อนมายิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีอยู่ตลอด” นางสาวพอพิชญ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษามาตลอด ตั้งแต่การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและประกอบอาชีพสาขาสะเต็มให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการ Chevron Enjoy Science ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2558-2566 และได้ต่อยอดไปสู่โครงการ Southeast Asia Teacher Development Program เพื่อพัฒนาครูสาขาสะเต็มให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ ครอบคลุม 5 ประเทศ ทั้งในประเทศไทย คาซัคสถาน อินโดนีเซีย กัมพูชา และ มาเลเซีย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้