ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนร้องศาลชะลอ PDP 2018

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  576 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนร้องศาลชะลอ PDP 2018

กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนร้องศาลปกครอง ชะลอการประกาศใช้ PDP 2018

สืบเนื่องจากที่กระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือที่เรียกว่า PDP 2018 แม้ว่าจะได้มีการรับฟังความเห็นไปแล้ว แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ก่อนการรับฟังความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจึงได้ทำหนังสือชี้แจง และเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อผู้จัดเตรียมร่าง PDP 2018 ฉบับนี้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงตามความเห็นที่ชี้แจงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในของเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และระยะเวลาในการรับซื้อ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทำให้สมาชิกหลายรายของสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย (“สมาคมฯ”) สมาชิกของชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล สมาชิกผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขยะ และผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหลายราย เกิดความเสียหายจากการประกาศใช้ PDP 2018 ฉบับนี้

ยิ่งไปกว่านั้น จากการชะลอการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภทไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ที่ต้องให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพเพราะเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฉะนั้นการชะลอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ แทนการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศ รวมถึงยังเป็นการไม่ส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเสีย ของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

ทางสมาคมฯ ได้ไตร่ตรองแล้วว่า แผน PDP 2018 ที่กำลังจะประกาศใช้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกของสมาคมฯ, ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและสังคมโดยรวม ดังนั้น สมาคมฯ และกลุ่มผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า จะต้องพึ่งพาอำนาจทางศาลปกครองในการให้ระงับการ กระบวนการที่จะประกาศใช้ แผน PDP 2018 ดังกล่าว โดยมีกำหนดที่จะยื่นเอกสารฟ้องกับศาลปกครองโดยเร็ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้