รมว.ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  590 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รมว.ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

รมว.ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน 2562 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในการช่วยเหลือประชาชนสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ โดยติดตามโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ได้แก่

โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเจริญทรัพย์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เดิมเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกแต่อ้อยเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากกระทรวงพลังงาน ทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกและทำสวนผัก ได้แก่ มะเขือ ผักชี และพืชสวนครัว อื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 14 ราย เพื่อทำการผลิตสมุนไพรอบแห้ง โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในปี 2557 ขนาดพื้นที่ระบบ 49.2 ตารางเมตร โดยพพ. ยังได้สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 50 หรือ 179,000 บาท ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2,667 กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง ลดมูลค่าที่สูญเสียจากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 39,405 บาทต่อปี ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการอบแห้งและเกษตรอินทรีย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูปบ้านตอไม้แดง และ บานาน่ารีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 95 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกโดยรวม 380 ไร่ จากเดิมก่อนใช้โดมพาลาโบล่า กระบวนการผลิตได้ใช้การตากแบบวิถีชาวบ้าน ทำให้เกิดปัญหาด้านความสะอาด ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระทบต่อความเชื่อมันของผู้บริโภคและกระทบต่อรายได้ของสมาชิก และหลังจากได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในปี 2556 ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร โดยพพ. ยังได้สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 50 หรือ 688,000 บาท ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด สะดวก ประหยัดและมีคุณภาพมากขึ้น โดยสามารถมีกำลังผลิตกล้วยตากได้ถึง 23 ตันต่อปี และทำให้สมาชิกมีรายได้จากการปลูกกล้วย ปลอก-ตากกล้วย บรรจุภัณฑ์และรายได้ส่วนต่างจากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลรวมสมาชิกจะมีรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Happy Life Farm อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรกว่า 10 ราย รวมกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็นหลินจือ เห็ดทั่วไป ข้าวเกรียบ ดอกอัญชัน กล้วย โดยได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักงานพลังงานจัดหวัดนครปฐม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกว่าแสนบาทต่อปี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสามพรานโมเดล ทั้งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
โครงการส่งเสริมการลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนดอนตูม(แม่ฉุย) อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 140 ราย ทำการผลิตมะเขือเทศสด และการผลิตมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้งตราแม่ฉุย โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในปี 2555 ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร โดยพพ. ยังได้สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 60 หรือ 728,800 บาท โดยภายหลังการติดตั้งระบบฯ พบว่า ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 28,000 กิโลกรัมต่อปี มูลค่าผลิตภัณฑ์ 7,000,000 บาทต่อปี ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง ลดมูลค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ (LPG) จากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 798,000 บาท ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้