กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  1151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 หรือ Power Development Fund Awards 2019 ขึ้น โดยได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนำไปขยายผลต่อไป

โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้
1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดำเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560
2. ระดับโครงการชุมชน จาแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น
3 รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ กกพ. จึงขอเชิญชวนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดย กกพ. จะจัดทีมงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด (Roadshow) 13 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.powerdevelopmentfundawards.com หรือ www.erc.or.th หรือ pdf.erc.or.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศรวม 494 กองทุน ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 50,000 โครงการ ซึ่งกกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี) สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 53 กองทุน 66 โครงการ และได้รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้