ก.ทรวงพลังงาน รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี62

Last updated: Apr 26, 2020  |  230 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS VDO CLIP

ก.ทรวงพลังงาน รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี62

บรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 กระทรวงพลังงานโดยมีข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงพลังงาน อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมรดน้ำขอพรดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน