บ้านปูฯ โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  591 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ้านปูฯ โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่

“โซลาร์เซลล์” เป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด!
“บ้านปูฯ” โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่สุดเจ๋งที่ช่วยให้ชีวิต “ง่าย” กว่าที่เคย

เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี1 ที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” ถูกนำมาพัฒนา และใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบของ “โซลาร์เซลล์” ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับดาวเทียมในอวกาศ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคา (Solar rooftop) หรือแบบที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ทดแทน หรือใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ “แสงอาทิตย์” ยังถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ให้พลังงานมากกว่าปริมาณพลังงานที่มนุษย์ใช้รวมกันทั้งโลกถึง 10,000 เท่า2 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้คน

คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองร้อนทำให้เอื้อต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ หลายๆ หน่วยงาน รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปจึงต่างให้ความสนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการลงทุนในระยาวที่คุ้มค่าอีกด้วย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มิได้ถูกจำกัดไว้แต่เพียงการติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือหลังคาโรงงานเท่านั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุค 4.0 ง่ายกว่าที่เคย อาทิ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ หรือแม้กระทั่งตู้คีออสที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์”
ในโอกาสนี้ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ของบ้านปูฯ “Greener & Smarter” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน จึงมาอัพเดทความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการนำเสนอโซลูชัน และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่บ้านปูฯ เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาให้แก่ลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเรา เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3 “โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่” สุดเจ๋ง ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุค 4.0 “ง่าย” กว่าที่เคย
ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar kiosk) คือ ตู้อรรถประโยชน์ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังใช้ระบบออนและออฟกริด (On-Off grid) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และพลังงานแสงอาทิตย์
หรือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% (Off-Grid) เช่น แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์ (Solar Mobile Charging Kiosk) หรือสามารถประยุกต์ให้เป็นร้านขายของขนาดเล็ก หรือเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว แบบ pop-up ที่สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถปรับดีไซน์การออกแบบให้เข้ากับความต้องการ และเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว
โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์ มาช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถ ประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย เช่น โรงเรียนนานาชาติรักบี้ที่บ้านปูฯ ได้ให้บริการด้านสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ก็ได้มีการนำโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ อย่าง “เก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar chair) ติดตั้งอยู่บริเวณจุดรับรองผู้ปกครองให้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพร้อมๆ กับการนั่งพักผ่อนรอบุตรหลาน
ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box) และตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) แบบขนย้ายได้ สำหรับ “Banpu Solar Box” หรือ ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมากางออกจะกลายเป็นแผงโซลาร์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการส่วน “Banpu Energy Box” หรือ ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมาเชื่อมต่อกับตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในตอนกลางคืนได้ ซึ่งทั้ง 2 นวัตกรรมเหมาะอย่างยิ่งกับทุกพื้นที่ที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่ต้องนำไปติดตั้งในบริเวณ งานเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำโทรศัพท์มาชาร์จได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน หรือ นำไปใช้เป็นแหล่งผลิต และกักเก็บไฟฟ้าบนเกาะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่มีกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ เรายังสามารถนำ Banpu Solar Box และ Banpu Energy Box มาใช้เป็น “อุปกรณ์ฉุกเฉิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อีกด้วย

“ขีดความสามารถในการพัฒนาโซลาร์ แอ็กเซสซอรี่ ต่างๆ ของบ้านปูฯ จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี มีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการให้บริการที่ครบวงจร เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆ โดยในอนาคต เราอาจจะได้พบกับ “ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์” ที่ออกแบบเป็น “ร้านกาแฟพลังงานสะอาด” หรืออาจจะได้เห็น โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) ที่ถูกประยุกต์ออกมาในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง บ้านปูฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเราให้ได้อย่างตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา อุตสาหกรรม แฟชั่นเอ๊าท์เลท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ” คุณกนกวรรณ กล่าวสรุป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้