ปตท. มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด-โครงสร้างพื้นฐาน

Last updated: 2020-04-26  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด-โครงสร้างพื้นฐาน

ปตท. ปรับแผนการลงทุน 2562 มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด-โครงสร้างพื้นฐาน สู่ความยั่งยืน

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้ทบทวนแผน การลงทุน ของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ทั้งหมด โดยอนุมัติให้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนสำหรับปี 2562 จากเดิม 70,501 ล้านบาท เป็น 103,697 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 33,196 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุนปี 2562 ที่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้น ปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนบริษัทในเครือ เพื่อขยายธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 พร้อมเร่งแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนต้นแบบด้านเครื่องจักรกล และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics/AI) หรือการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital เพื่อการเติบโตในระยะยาว

นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการพิจารณาทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และเตรียมปรับ Portfolio ของการลงทุนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนให้สังคมและชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปตท. เตรียมนำแผนการลงทุนระยะยาวดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป