IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป

140 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป

IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปัญหาขยะล้นเมือง

คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) พันเอกพิเศษ จีระศักดิ์ จันทร์อวยชัย ที่ปรึกษา บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และคุณอัชวิน ชูกานี กรรมการ บริษัท วีเอ เอนเนอร์ยี จำกัด ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

การลงนามดังกล่าว IRPC จะได้รับน้ำมันแปรรูปจากขยะพลาสติก 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 560 ตัน/เดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)