GC จับมือ แสนสิริ สร้าง Green Society

Last updated: 2020-04-26  |  317 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC จับมือ แสนสิริ สร้าง Green Society

GC จับมือ แสนสิริ สร้าง Green Society เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Circular Living

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน ผ่านการสร้าง Green Society ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เกิดจากความร่วมมือของแสนสิริ GC และพันธมิตรธุรกิจในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกสู่การใช้งานจริงภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ นับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันในด้านการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน