รมว.พลังงานย้ำจะดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบต่อประชาชน

Last updated: 2020-04-26  |  325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รมว.พลังงานย้ำจะดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบต่อประชาชน

รมว.พลังงานย้ำจะดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบต่อประชาชนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเข้าสักการะศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน และได้ประชุมหารือกับข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในสังกัด

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นโยบายที่จะดำเนินการคือ จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ประชาชนจะต้องเข้าถึงแหล่งพลังงาน และจะไม่ทำให้ราคาพลังงานเป็นภาระของประชาชน โดยขอดูข้อมูลก่อนว่าจะมีการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ถัง 15 กก.ที่ 363 บาท และจะรักษาระดับราคาน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ให้ต่ำกว่าบี 7 ในอัตรา 5 บาท/ลิตรต่อหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามตนพร้อมจะส่งเสริมให้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 และบี 10 เป็นน้ำมันหลัก เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) และช่วยส่งเสริมให้ราคาปาล์มดิบของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น

ส่วนเรื่องจะมีการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว (พีดีพี 2018) หรือไม่ หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ให้ภาครัฐมีสัดส่วน 51% ยืนยันว่า กระทรวงพลังงานพร้อมจะชี้แจง โดยทุกอย่างดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีการวางหลักประกันการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมก็เชื่อว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย