PTTOR เปิด โครงการไทยเด็ด

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  598 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PTTOR เปิด โครงการไทยเด็ด

โออาร์ เปิด “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกบนเส้นทางสู่ภาคใต้ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.เพชรบุรี
มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด” ร่วมกับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานีบริการฯ แห่งแรกของภาคใต้ที่เริ่มโครงการฯ โดย โออาร์ มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นโครงการไทยเด็ดครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล ได้แก่ People การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Prosperity การสร้างความมั่นคงการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ สำหรับ โออาร์ เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญของ กลุ่ม ปตท. ในการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งในความมุ่งหมาย ด้าน People ของ กลุ่ม ปตท. ที่ต้องการให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย กลุ่ม ปตท. จะเป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ตามคำมั่นสัญญาของ กลุ่ม ปตท. ที่จะเติบโตร่วมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth for All)

นางสาวจิราพร กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ โออาร์ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าและการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โออาร์ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งการจัดงานไทยเด็ดในครั้งนี้ โออาร์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย โออาร์ จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย รวมถึงคัดเลือกสินค้าไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากที่ “มุมไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” (Matching Day) โดยเชิญผู้ประกอบการสถานีบริการฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มาร่วมคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำไปจำหน่ายที่สถานีบริการฯ ของตนเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสขยายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 107 ราย

โครงการไทยเด็ดนับเป็นอีกหนึ่งพลังที่สนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย โออาร์ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 72 สถานี โดยมีเป้าหมายจำนวน 100 สถานี ภายในปี 2562 นางสาวจิราพร กล่าวเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้