พพ.หนุนผู้ประกอบการสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  525 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พพ.หนุนผู้ประกอบการสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พพ.ปลื้มผลสำเร็จ หนุนผู้ประกอบการสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์ 19 รายทั่วประเทศ ร่วมอนุรักษ์พลังงานผ่าน“โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม”ประจำปี 2561 หนุนลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยี อุปกรณ์และการใช้ IoT ฯลฯ ส่งผลให้เกิดประหยัดพลังงานเทียบเท่า 747 ตันน้ำมันดิบ และช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้เกษตรกรรวม 35 ล้านบาท
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยวันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) ว่า พพ.ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของ “โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่ สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม โดยได้คัดเลือกฟาร์มปศุสัตว์ 19 รายเข้าร่วมโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินงาน ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานรวมทั้งโครงการ 747 ตันน้ำมันดิบ (toe) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1.8 ล้านบาทต่อแห่ง

“โครงการสาธิตฯเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมในครั้งนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปส่งเสริมความรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ฟาร์มปศุสัตว์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ร่วมกับการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผ่านการสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์ฯ โดยได้มีการคัดเลือกฟาร์มปศุสัตว์จากที่ยื่นสมัครทั้งสิ้น 72 รายและคัดที่ผ่านเกณฑ์เหลือ 19 ราย แบ่งออกเป็น ฟาร์มสุกร จำนวน 10 ราย ฟาร์มไก่ จำนวน 4 ราย และ ฟาร์มโค จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จพบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้พลังงานได้ถึง 10-50% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเดิม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 10-30 % ของต้นทุนค่าใช้จ่ายเดิม ลดการใช้แรงงานคนในการจัดการข้อมูล เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์มีโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยคาดว่าจะใช้ระยะคืนทุนเฉลี่ยเพียง 2-5 ปี เท่านั้น

อย่างไรก็ตามภายในงานดังกล่าวยังได้มีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนได้อย่างไร” โดยมี ผู้แทนจาก พพ.และผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ อาทิ ฟาร์มกลุ่มสุกร ฟาร์มกลุ่มไก่ ฟาร์มกลุ่มโค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง พร้อมโชว์ตัวอย่างในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ช่วยลดต้นทุน และสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว พพ.พร้อมขับเคลื่อนเข้าไปส่งเสริมและยกระดับให้กับภาคเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจเข้าถึงการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเห็นคุณค่าในอนาคตต่อไป

“ดิฉันอยากขอเน้นย้ำว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะยังคงสนับสนุนผลักดัน การดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการส่งเสริม Smart Farm และเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของฟาร์ม โดยแผนงานในปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดรับสมัครฟาร์มรุ่นที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม เพื่อสร้างฟาร์มต้นแบบเพิ่มเติม และจะขยายผลไปสู่ประเภทฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย จึงอยากให้ท่านที่สนใจ ได้ติดตามการรับสมัครรอบใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ” นางสาวนวลจันทร์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้