รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

Last updated: Apr 26, 2020  |  180 จำนวนผู้เข้าชม  |  VDO CLIP ENERGY NEWS

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ