คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  555 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สืบต่อจากคุณอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ บมจ.ไทยออยล์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ของ Harvard Business School, สหรัฐฯ และ AMP ของ INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส

คุณวิรัตน์นับเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ เชลล์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์บริหารงานด้านวาณิช ธนกิจกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.

จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer : CFO) ในบริษัท Flagship ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ก่อนจะย้ายมาดูแลธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (PTT) ในปี 2557 หลังจากนั้นในปี 2559 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Chief Operating Officer Upstream) รับผิดชอบดูแลธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ PTT Global LNG ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ ไทยออยล์ในปัจจุบัน

นอกจากประสบการณ์การทำงานที่กล่าวมาข้างต้น คุณวิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ เพื่อสังคม อาทิ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย, กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารองค์กร สถาบันการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร เข้าไปดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม

นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 รวมถึงเป็นกรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้