GC เป็นเจ้าภาพจัด PTT Group CG Day 2019

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  669 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC เป็นเจ้าภาพจัด PTT Group CG Day 2019

GC เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2019
ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิตัล

 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “กำกับองค์กรอย่างไร ในยุคดิจิตัล” โดยผู้บริหารระดับสูงจาก 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ คุณจิราภรณ์ ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากพนักงานในกลุ่ม ปตท.ซึ่งสะท้อนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานอีกด้วย การจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ คู่ค้าและลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้