GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI

Last updated: 2020-04-26  |  248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI

"GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector "

อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ปี 2019 อันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอยู่ในระดับ Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ใน Chemical sector

สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรระดับโลกในภูมิภาคอื่นๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว

GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

www.pttgcgroup.com