ปตท. รับโล่องค์กรต้นแบบคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม

Last updated: 2020-04-26  |  231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. รับโล่องค์กรต้นแบบคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม

ปตท. รับโล่องค์กรต้นแบบคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index : LCSI) ในระดับยอดเยี่ยม รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากโครงการ Touch Green และรางวัลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) จากการประชุมสื่อความนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ด้าน QSHE ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (QSHE AGM; Annual General Meeting) ประจำปี 2561 ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (อบก.) ทั้งนี้ ปตท. ยังให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาและองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ในโครงการ Floating PV (Photovoltaic) และ Biogas ซึ่งได้รับการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย หรือ T-VER

พร้อมกันนี้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัลภายในงานนี้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ GC, PTTEP, TOP, IRPC, GPSC, PTT MCC Biochem, PTTLNG, PTT Tank Terminal ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนให้สังคมและชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน