พพ. ดึงกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบสมาร์ทฟาร์ม

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  624 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พพ. ดึงกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบสมาร์ทฟาร์ม

“พพ.” ดึงกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ยกระดับสู่ต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Deadline สมัครร่วมโครงการฯ ภายใน 25 ต.ค. นี้

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)” ว่า พพ. ได้เร่งขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มทั่วประเทศ ไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องจักร สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมและการนำระบบจัดการฟาร์มและIoT มาใช้ ซึ่งขณะนี้ พพ. ได้เปิดให้ฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทั้งส่วนของเอกชน สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ สมัครขอรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 ที่จะมีการคัดเลือกให้เข้าโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ราย แบ่งออกเป็นประเภท ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค และฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่จะสามารถยกระดับไปสู่การเป็นต้นแบบ สมาร์ทฟาร์ม หรือ ฟาร์มอัจฉริยะ ของประเทศ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินลงทุน สูงสุด 900,000 บาทต่อราย เพื่อพัฒนาฟาร์มของตนสู่การเป็นฟาร์มต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ที่มีการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และผลผลิตสูงสุด โดยฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นฟาร์มที่มีจำนวนของสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ ฟาร์มสัตว์ปีก มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 50,000 ตัวต่อ โรงเลี้ยง ฟาร์มสุกร มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 5,000 ตัวต่อโรงเลี้ยง ฟาร์มโค มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 500 ตัวต่อโรงเลี้ยงหรือต่อฟาร์ม ฟาร์มสัตว์น้ำ (กุ้งหรือปลา) ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาคารหรือโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

รูปแบบการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์ม พพ. จะมีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าไปเป็น พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาการใช้พลังงานภายในฟาร์มอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับ ภาคเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่การเป็นต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ที่สามารถขยายผลแนวทางการบริหารจัดการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการฟาร์มอื่น ๆ ได้ ซึ่งขณะนี้ พพ. ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน (กสอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โทร. 02-223-0021 ถึง 9 ต่อหมายเลขภายใน 1547 หรือ 085-919-4325 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้