GC จัดประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ชิงทุนการศึกษา

Last updated: 2020-04-26  |  325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC จัดประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ชิงทุนการศึกษา

GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5
ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Page - PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้วดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งภาพวาดภายใต้หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” มาทางไปรษณีย์ที่ ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2511-4178