บางจาก จัดสัมมนา SynBio Forum 2019

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  530 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บางจาก จัดสัมมนา SynBio Forum 2019

บางจากฯ โชว์วิสัยทัศน์ล้ำ นำเทรนด์โลก
จัดสัมมนา “SynBio Forum 2019: ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก”


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนมาโดยตลอด เรายึดแนวการทำธุรกิจภายใต้ BCG Model สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมี 3 แนวหลักคือ B (Bio economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า C (Circular economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และ G (Green economy) เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

โดยทุกๆ ปีกลุ่มบางจากฯ จะจัดการสัมมนาประจำปีเพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ควรตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขหรือพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขยะ ภัยแล้งและการจัดการน้ำ จนถึงภาวะโลกร้อน โดยเมื่อปีที่แล้ว (2561) ได้จัดสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy อันเป็นการนำเทคโนโลยีและแนวคิดนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ช่วยพัฒนาต่อยอดการใช้ทรัพยากรชีวภาพรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่

สำหรับการสัมมนาในปีนี้เป็นเรื่องของ ชีวนวัตกรรม Synthetic Biology (SynBio) ซึ่งเป็น Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการออกแบบอนาคต มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมหลายๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การเกษตร พลังงาน และการแพทย์ ฯลฯ โดย SynBio เป็นการนำนวัตกรรมมาสร้างสิ่งมีชีวิต (Living Organisms) ด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ใช่การเกิดโดยธรรมชาติ ผสานความรู้ทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยี และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรโลกและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดการปล่อยของเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน

ซึ่งในความเป็นจริงนั้น SynBio ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุด น่าจะเป็น Biofuel หรือเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถทดแทนการกลั่นน้ำมันดิบหรือเชื้อเพลิงจากฟอสซิล เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าใช้จ่าย ซึ่งกลุ่มบางจากฯ ก็ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผ่านบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ SynBio อื่นๆ ที่ได้ออกสู่ท้องตลาดในต่างประเทศ ก็มีตัวอย่างเช่นเนื้อวัวเทียมที่ผลิตจากพืชของ Impossible Burger และ Beyond Burger สตาร์ทอัพจากอเมริกา หรือเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์จากโปรตีน ผ่านกระบวนการผลิตด้วย SynBio เกิดเป็นเส้นใยที่ทนทานที่สุดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา รวมถึงยารักษาโรคมะเร็งออกฤทธิ์ตรงกับเซลล์มะเร็งและไม่ทำลายเซลล์ที่ดีในร่างกาย เป็นต้น”

โดยในงานนี้ มีผู้ร่วมเปิดประสบการณ์ด้าน SynBio ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ได้แก่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นวัตกรรม SynBio สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรม SynBio ในประเทศไทย

ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง SynBio: Global Trends & Industry Perspectives โดย Ms. Babette Pettersen, Director Business Development, Ginkgo Bioworks, Inc. สตาร์ทอัพยูนิคอร์นระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา พร้อม Mr. Mukund Rao ที่ปรึกษา บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (สตาร์ทอัพยูนิคอร์น หมายถึงสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ) และการบรรยายจากสตาร์ทอัพจากญี่ปุ่น ในหัวข้อ Brewing the Material Future โดย Mr.Daniel Meyer, Head of Global Corporate Planning, Spiber Inc. ผู้ผลิตแจ็คเก็ตเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ที่ทนทานที่สุดในโลก Moon Parka ของ The North Face

ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนา “จากศาสตร์สู่การนำไปใช้ SynBio: Connecting Science with Business and Life” โดยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร และ ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวนิษา เรซ (หนูดี) นักเขียน นักวิชาการ ผู้ให้ความสนใจ Plant-based food อาหารเน้นพืช ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดตัวอย่างการนำนวัตกรรม SynBio ไปใช้จริง

นอกจากนี้ ที่ด้านหน้างานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SynBio และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น เบอร์เกอร์ที่ทำจากพืชของซิซเล่อร์ จัดแสดงอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้