บ้านปูฯ นำระบบไมโครกริด สนับสนุนงานลอยกระทง

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  509 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ้านปูฯ นำระบบไมโครกริด สนับสนุนงานลอยกระทง

“บ้านปูฯ” ร่วมสร้างประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาดให้คนไทย นำระบบไมโครกริด
สนับสนุนงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562”

พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่มาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จึงได้นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริด1 ที่มาพร้อมกับตู้ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ และตู้กักเก็บพลังงานมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในตอนกลางคืน มาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์พลังงานสะอาด ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ ‘ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562’ รองรับการแสดงแสง สี เสียง และโซนกิจกรรมภายในงาน พร้อมยังมีนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเลือกใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น บ้านปูฯ ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านพลังงานครบวงจรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย ตามแนวคิด “Greener & Smarter” อีกทั้งยึดถือแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม บ้านปูฯ จึงได้มองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีพลังงานมาสร้างประสบการณ์การใช้พลังงานสะอาดให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี คอนเสิร์ต หรือสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอโซลาร์โซลูชันที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเอง”

ซึ่งเมื่อวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 บ้านปูฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริดเข้าไปติดตั้งให้บริการ เพื่อสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย
• ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 47,600 วัตต์ โดยเมื่อนำแผงโซลาร์ที่อยู่ในตู้มากางออกจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการ
• ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 500,000 วัตต์ชั่วโมง เพื่อมากักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เวลากลางคืนได้

บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดสุโขทัยที่มีการจัดสืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นประเพณีระดับประเทศที่มีชื่อเสียงต่อชาวต่างชาติและควรค่าแก่การสืบสาน โดยภายในจะมีการแสดงแสง สี เสียง เช่น กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตลาดแลกเบี้ยที่จำลองวิถีการซื้อขายแบบโบราณ รวมถึงการแสดงพลุ ตะไล และไฟพะเนียง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากพลังงานโซลาร์ผ่านพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พื้นที่ในการจัดประเพณีที่เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนจังหวัดสุโขทัย ที่ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์ 100% โดยกิจกรรมภายในโซนนี้เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งข้าวขวัญ วันเล่นไฟ มีความหมายถึงการกินให้เป็นมิ่งขวัญสิริมงคล ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปี
• ไฟส่องสว่างภายในงานจากบ้านปูฯ ไฟส่องสว่างภายในงาน ใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ ผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ที่ บูธบ้านปูฯ (BANPU booth) เช่น ทดลองปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้า จุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์ฟรี รวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญจากบ้านปูฯ คอยให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์โซลูชันด้วยบูธจำหน่ายตั๋ว บ้านปูฯ ช่วยออกแบบบูธ และสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายบัตรในช่วงกลางคืน

“การร่วมสนับสนุนงานประเพณีฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ รวมถึงแพ็คเกจการให้บริการติดตั้งระบบแบบครบวงจร ดังนั้น บ้านปูฯ จะเดินหน้านำเทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า การได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการใช้พลังงานสะอาด จะเป็นแรงผลักดันอันดีที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ กันมากขึ้น” นายเจมส์กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.banpuinfinergy.co.th หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-095-6599 หรือcontact@banpuinfinergy.co.th

หมายเหตุ1: ระบบไมโครกริด (Microgrid) คือระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) และระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้